Khám chẩn đoán bệnh Glaucoma – Soi góc tiền phòng, Cắt mống chu biên và điều trị đục bao sau thể thủy tinh bằng Laser Yag

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng điều trị, đưa các kỹ thuật tiên tiến phục vụ người bệnh. Bệnh viện mắt Tp.HCM thông báo chiêu sinh để đào tạo :"Khám chẩn đoán bệnh Glaucoma, soi góc tiền phòng, cắt mống chi biên và điều trị đục bao sau thể thủy tinh bằng laser yag cho các bệnh viện có chuyên khoa mắt tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam...